Научен туризъм в Белоградчик

Научен туризъм в Белоградчик

Белоградчик е по-известен с историческите си забележителности – крепостта, пещера „Магурата“ с праисторическите рисунки, тематичният музей, показващ бита и културата от османския период и от Възраждането. Любителите на науката също могат да намерят места за посещение – в града е единственият Природо-научен музей в Северозападна България, както и Астрономическа обсерватория – една от първите в страната.

Природо-научният музей притежава много богата колекция с изложени над 500 експоната, както и още около 2500 във фонда си. Посетителите могат да разгледат образци от минерали, препарирани животни и хербаризирани растения, типични за Северозапада. Акцент в музея са ендемити от региона и застрашени от изчезване растения и животни. Музеят работи всеки ден, но е добре да направите предварително заявка по телефона – 0936/5-34-69.

Откриване на Обсерваторията през 1965 г. | снимка: Белоградчишки ежедневен лист

Откриване на Обсерваторията през 1965 г. | снимка: Белоградчишки ежедневен лист

При Астрономическата обсерватория няма точно работно време. Периодично в нея има специалисти, които правят научни наблюдения. Посетители могат да идват след заявка на тел. 0936/53372. Имайте предвид, че понякога Обсерваторията няма възможности да приема посетители, ако специалистите са заети с научни изследвания и когато метеорологичните условия не позволяват. Обсверваторията е открита на 21 юни 1965 г. и е по-стара от тази в Рожен.

Работно време на Природо-научния музей:
Сутрин – 8-12 часа
Следобед – 13-17 часа
Вход за лица над 18 години – 3 лв.
За хора с увреждания и деца от домове – безплатно
За лица под 18 год. – 2 лв.
Беседа – 5 лв.
Същите цени важат за Историческия музей и Художествената галерия.