Home Еврофинансиране Местните власти на отдалечените и бедни региони са все по-важни за Европа