Home Дунав, изложба „Река в преход“ | снимкa: Studio DAHD