МБАЛ „БЕЛОГРАДЧИК“ ЕООД СЛЕД РЕМОНТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МБАЛ „Белоградчик“ ЕООД е болнично заведение – 100 % собственост на община Белоградчик. Болницата обслужва населението на 4 общини – Белоградчик, Ружинци, Чупрене и Ружинци, като повечето села са разположени в отдалечени високопланински места. През пролетта, лятото и есента не малка част от туристите и гостите на града под скалите търсят и получават качествени медицинска помощ и консултации. Най-близките болнични заведения са разположени на 60-70 км от Белоградчик.

През периода м. Октомври – Декември 2013 г. сградата на болницата е санирана  по проект за енергийна ефективност, финансиран от Международен фонд „Козлодуй“. Съгласно подписаното споразумение между Министерството на икономиката и енергетиката и община Белоградчик по проекта са извършени топлоизолация на стените, подовете и покривното пространство, подмяна на дограма, модернизация на отоплителната система – подмяна на котли и радиатори. Новата инсталация, ползваща твърдо гориво – пелети, работи постоянно от м. декември 2013 г. По мнение на пациенти болничните стаи и коридори тази зима са значително по-топли и уютни, в сравнение с минали години, когато е било необходимо да се използва неефекивно отопление с електрически печки. С приключване дейностите по проекта са осигурени значително по-добри условия, както за самите пациенти, постъпващи за лечение, така и за работещия персонал. Като резултат лечебното заведение намалява разходите за електроенергия, което от своя страна позволява да се инвенстират спестените средства за подобряване качеството на предлаганите здравни услуги.

През Февруари 2014 г. МБАЛ „Белоградчик” получи дарение от Швейцария чрез БЧК. В списъка на дарените материални активи фигурират нови ергономични болнични  легла с матраци, гинекологичен стол, апаратура с теглилка и кварцова лампа,   различни видове столове и кушетки, нови средства за инфузия и ново постелъчно бельо.

С дарените материални средства се постигна значително по-добър интериор и уют за пациентите, като оборудването подобрява качеството на работа на заетия персонал.

Един от най-големите проблеми на МБАЛ „Белоградчик” остава хроничното недофинансиране. Д-р Соня Иванова – Управител на болничното заведение, споделя тезата, че трябва да се помисли на правителствено и министерско ниво за допълнително финансиране от държавния бюджет на лечебните заведения, разположени във високопланински и слабо развити райони с преобладаващо застаряващо население.

Пресслужба община Белоградчик