Масовото българско преместване в Русия и какво видяха там – I част

Масовото българско преместване в Русия и какво видяха там – I част

Стара къща в Стакевци, снимана около 1950 г. | предоставена от проф. Б. Тошев

Днес повечето от нас знаят бегло историята на етническите българи в различни части на Русия и Украйна – бягайки от Османската империя, те намират там нов дом. Историята обаче е като книгите – корицата ти говори само за част от написаното, а вътре между страниците се крият много полу-сенки, много сюжети и неочаквани находки. Такъв слабо познат сюжет е размяната на българско население срещу татарско, договорено между Руската и Османската империя. Представяме ви първата част от историята – източникът е много рядка книга, издадена още през 1929 г. и публикувана в “Белоградчишки ежедневен илюстрован лист” на проф. Борислав Тошев. Използваме откъсите с позволението на проф. Тошев, като сме запазили оригиналните страници на книгата. По обясними причини след 1944 г. по темата не се говори, а книгата не е преиздавана.

ИЗСЕЛВАНЕ НА СЕЛЯНИ ОТ БЕЛОГРАДЧИШКО, КУЛСКО И ВИДИНСКО В РУСИЯ (1861 Г.)

Масовото изселване на българи от Белоградчишко, Кулско и Видинско през 1861 г. е станало по силата на тайна спогодба между Руската и Османската империи за обмен на население – татари са дошли във Видинския край и българите са били задължени да ги хранят и да им направят къщи, а българите с руски паспорти, получени във Видин, са били изпратени в Крим, където били настанени при нечовешки условия.

Тези събития, малко познати в миналото и още по-малко познати в наши дни, са описани в книгата на Владимир Тодоров-Хиндалов „Въстания и народни движения в предосвободителна България според новооткрити турски документи“ (София, 1929 г.). Откъсът от тази книга „Изселване на Видинските българи в 1861 г.“ е представен в днешното издание на Белоградчишкия ежедневен илюстрован лист.

Владимир Тодоров-Хиндалов | снимката е предоставена от проф. Б. Тошев Владимир Тодоров-Хиндалов | снимката е предоставена от проф. Б. Тошев[/caption]

Заминалите българи за Русия са заварили неплодородна и безводна земя, много различна от тази, която са изоставили в България. Семействата са били поставени пред големи изпитания – много хора умрели, а други са се върнали в България. Турските власти били много доволни от провала на руската пропаганда за изселване – проведени са подробни дознания със завърналите се. Едно от тях даваме в края на днешното съобщение, а други две, с Миладин Станков от с. Долни Лом, Белоградчишко и със Стоян Петков от с. Бела, Белоградчишко, ще представим в следващо съобщение на Листа.

Авантюрата със изселването в Русия е предизвикала усещане в народа, че той не е в състояние да взема правилни решения и е притъпила волята му да води по-нататъшни борби против турското иго. Затова, когато Левски е дошъл за агитация в Белоградчик, както отбелязва Хиндалов в книгата си, той тук не е срещнал никаква подкрепа.

russia1

russia2

russia3

russia4

russia5

russia6

russia7

Следва продължение…