„Посвещение в Магура” – книгата, която дава нов прочит на тайните на рисунките в пещерата

„…така пещерата Магура се явява само входа към едно практически безкрайно и почти напълно непознато подземно царство, състоящо се от много километри и равнища на все още неизвестни ни подземни пещери. Древните българи от околността са предали през поколенията множество разкази за същества от дълбините на пещерата и езерото, като в техните представи двете са свързани и бездънни, а съществата често са давали на хората знания и умения. Този подземен свят е силно свързан с вдъхновението и появата на рисунките.”

Знаете ли, че рисунките в пещера Магура са правени от много интелигентни индивиди, а знаете ли, че на около 150 метра на изток от входа на пещерата Магура се намират най-големите в България дялани камъни, като най-големият от тях тежи 15 тона… не знаете, защото не сте чели книгата на Крил Кирилов „Посвещение в Магура”. Той е инженер по професия и е един от специалистите „FCC Construccion”, работил по  строежа на Дунав мост 2, но сърцето му е там в Белоградчик, скалите и Магура.

Представете се на читателите?

Казвам се Кирил Кирилов и съм роден през 1984 година в Белоградчик. Завърших езиковата гимназия във Видин и след това техническия университет в София. По образование съм инженер, което действително съвпада със склонността и интереса ми да изучавам устройството и логиката на нещата.

Откъде дойде идеята за книгата?

Нейната история започна с първото ми посещение в пещерата Магура. Тогава ми направи впечатление, че в рисунките се съдържа много стройна логика. Всяка от тях произхожда от една или няколко рисунки, като се получава чрез различни комбинации. Очевидно беше за мен, а след това и за много други хора, че магурските рисунки не са правени от недоразвити, примитивни хора, а от много интелигентни индивиди, които са предали по този начин познанията на собствената си култура. Честно казано, вбесих се от обясненията на официалната наука и започнах собствено проучване. В неговия процес много хора се опитаха да ми дават тон, но ги пренебрегнах и продължих сам. Публикувах всичко, до което достигах като прозрения и заключения, и така се събра огромно количество материали, свързани с Магура и с района на Белоградчик. С времето се събраха няколко предложения от познати и непознати да събера всичко в книга. Това беше много трудно и накрая реших да разделя събраните материали в няколко книги – по-кратки и по-ясни. Първата “Посвещение в Магура” е крачка в древното магурско учение такова, каквото го видях. Тя дава другата гледна точка към рисунките, а именно, че са продукт на силен интелект и впечатляващи познания. Разбирате ли, човек може да види нещата дотолкова, доколкото е готов. Един неподготвен човек няма да види нищо в учебник по химия, например. Аз имах късмета да бъда предварително подготвен в момента на влизането си при рисунките.

Защо станахте Магус Магнус Киковски и какво означава това?

Винаги съм се интересувал от т.нар. магия. Това е съвкупността от познания за невидимите принципи и механизми на света. Онова, което долавяме със сетивата си, е само най-външното проявление на по-дълбоките принципи. Именно те са интересни, позволяват много неща и дават големи възможности. Рисунките от Магура са всеобхватен и задълбочен учебник, именно по дълбоките принципи на света. В тях са вплетени множество математически зависимости и пропорции, които взаимодействат с психиката на човека. Те са изградени по такъв начин, че ни обучават сами, ако отделим достатъчно време да ги наблюдаваме. Така аз отделих на темата пет години и от пълно неразбиране на смисъла на рисунките достигнах до умението да чета съдържанието на сцените. Пет години са много, това е колкото завършването на магистратура. Така и станах Магус Магнус, т.е. образован съм в древното учение. Книгата “Посвещение в Магура” е по-скоро учебник, читанка и може да се нарече кратък изказ на моето лично обучение, което преминах.

Има ли интерес към книгата?

Към книгата има интерес, въпреки че тя не е популярна, а има смисъл за по-ограничен кръг от хора. Голям проблем е цената на изданието, която възпира хората да я купуват. Този проблем може да се реши в бъдеще при намирането на спонсорство за голям тираж, с което цената ще намалее.

Ще бъде ли разбрано посланието ви към читателите и какво е то?

Тайните на Магура са много и засега не е добре да се коментират конкретно, това може да доведе до много неща. В крайна сметка става дума за почти безгранични възможности, които произтичат от познаването на принципите отвъд осезаемото. Другото изключително  важно е, че всички следи сочат българите като първите просветени хора на света и като учители на човечеството. Българите могат да се нарекат народът на бог. Нали разбирате, че това са опасни теми. В тази връзка стана ясно защо Магура и нейните рисунки толкова много се пренебрегват и потулват.

Източник: „Белоградчишко ехо“, месечно издание на вестник „Конкурент“ за община Белоградчик