Приключи лятното училище в Белоградчик

Нова форма на извънурочна дейност с ученици от подготвителен и начален курс на обучение се състоя през месец август в Белоградчик. Инициативата е в рамките на проект “Равни в училище”, по който основен бенефициент е община Белоградчик с партньори Начално училище “В. Левски”, СОУ “Хр. Ботев” и ОДЗ “Иглика”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Тъй като инициативата се провежда за първи път, тя предизвика сериозен интерес, както сред учениците, така и сред техните родители. Обучаемите, общо 50 души, бяха разпределени в четири групи. Екипът по проекта с удоволствие отбелязва активното участие в заниманията и редовното им посещение. Мотото на лятното училище бе “Учение чред забавление”. Така наред с часовете по български език, математика и теми от дисциплината “Човекът и обществото”, малчуганите много усърдно се занимаваха и в практическите занимания, съобразно най-новата интерактивна методика. Това бяха спортни игри, излети, изобразителни и музикални дейности. Бяха направени сувенири, рисунки, апликации и други. Научиха се и много стихове и песни.

Веднага след края на срока на обучение в Младежкия дом в Белоградчик се състоя финално тържество на участниците по проекта, в което те представиха придобитите нови знания. Негови гости бяха свещено иконом Рафаил, архиерейстки наместник на белоградчишка духовна околия, секретарят на общината Албена Бакалеева, Светла Табакова – директор на началното училище и Галя Богданова – координатор и ръководител на проекта. Присъстваха още представители на екипа по проекта, родители и медиатори.

Секретарят Бакалеева връчи грамоти на всички участници в лятното училище, също и на учениците от СОУ “Хр. Ботев”, работили по проекта в рамките в рамките на учебната година и им пожела здраве и успехи в учението.

През месец септември ще се проведе и последното мероприятие от проекта – кръгла маса и пресконференция.

В края на тържеството екипът и участниците споделиха своето задоволство от постигнатите резултати и преживяните заедно приятни ангажименти. А това ще рече, че е постигната главната цел за по рационално и полезно запълване и осмисляне на свободното време на учениците през лятната ваканция.

Пресслужба община Белоградчик