Лагер “Комбустика” съхранява историята на най-ранните римски походи

Лагер “Комбустика” съхранява историята на най-ранните римски походи

Останки от лагера | снимка: А. Малкочев, предоставена от Б. Тошев

Укрепеният римски лагер “Комбустика” (Combustica) близо до Белоградчик е бил част от отбранителната и военна инфраструктура на Римската империя. Останките му са в землището на днешното село Кладоруб и по тях се правят археологически проучвания. Представяме ви откъс от книгата на Ангел Малкочев “Белоградчишко в древността и по-късно”, за която вече ви разказахме. Откъсът и снимките са предоставени от проф. Борислав Тошев, автор на “Белоградчишки ежедневен илюстрован лист”. За отваряне в отделен екран, кликнете върху изображенията.

“В това съобщение става дума за римския укрепен лагер Комбустика в района на с. Кладоруб, Белоградчишко и за римската пътна станция в м. Анище до с. Граничак, Белоградчишко.”

Ангел Малкочев

Ангел Малкочев
(текстът продължава надолу)

Разкопки в Римския военен лагер Comsustica до с. Кладоруб | снимка: Красимира Лука

Разкопки в Римския военен лагер Comsustica до с. Кладоруб | снимка: Красимира Лука

Част от намерените артефакти | снимка: Б. Тошев

Част от намерените артефакти | снимка: Б. Тошев

Ангел Малкочев

Артефакти от Комбустика | снимка: Б. Тошев

Артефакти от Комбустика | снимка: Б. Тошев

Ангел Малкочев

Карта от 1826 г., показваща Дакия и Мизия. Отпечатана в Париж | снимка: Б. Тошев

Карта от 1826 г., показваща Дакия и Мизия. Отпечатана в Париж | снимка: Б. Тошев