Home Новини Въпросът за КПП „Салаш-Ново корито“ е отнесен до три министерства