Конкурс на тема резерват “Врачански карст”

Източник: Дарик Враца

Снимка: Дарик Враца

Снимка: Дарик Враца

РИОСВ Враца ще отбележи с конкурс 30 годишнината от обявяването на резерват “Врачански карст”. Конкурсът ще е за най-добра снимка от резервата. Снимките трябва да вдъхновяват зрителя да посети уникалните и красиви места и да отразяват богатството и разнообразието на местната фауна и флора. Скален масив от такъв мащаб, заемащ такава голяма площ на тази надморска височина е много рядко явление в световен мащаб.

Представлява непрекъснат скален венец с дължина около 10 км. и посока северозапад-югоизток, който е разсечен по средата от ждрелото Вратцата на р. Лева. Територията обхваща карстов район с изключително живописни пейзажи. Резерватът приютява уникален комплекс от средиземноморски и субсредиземноморски  растителни видове далеч на север, извън границите на средиземноморския басейн.

Много от видовете са балкански и български ендемити и/или реликти. Според посочените изисквания снимките трябва да се изпращат до 30 ноември на електронния адрес на инспекцията във Враца. Организаторите получават авторските права върху отпечатаните фотографии. Фотографиите ще бъдат подредени на специална изложба, организирана от РИОСВ – Враца, а авторите на трите най-добри снимки ще получат награди.