Назначена е комисия за оглед на обекти след проливните дъждове в Белоградчик

След падналите проливни валежи през последните дни са подадени множество сигнали от граждани за наводнени дворове, къщи, отнесени асфалтови настилки на улици и др. Кметът на община Белоградчик – Борис Николов, заедно с представители на общинската администрация правиха постоянен оглед и наблюдение на получените сигнали.

В първия работен ден след Великденските празници бе назначена комисия с председател Антон Трифонов – зам. кмет, за извършване на оглед на обекти на територията на общината. Задачата на комисията е да констатира и огледа причинените щети на пътя Белоградчик – Орешец, откъснати мостове в селата Раяновци и Горни Чифлик, откъснат водопровод Белоградчик – с. Вещица, откъснат захранващ водопровод за с. Стакевци, пропадане на улици в селата Върба, Сливовник и Стакевци, пропадане на пътя за с. Праужда, покрива на основната сграда и физкултурния салон на СОУ „Хр. Ботев”. Целта е събиране на необходимата информация за кандидатстване за финансиране от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии и уведомяване на Областна администрация – Видин за обстановката в общината.

Пресслужба Община Белоградчик