Комисията по заетостта във Видин одобри 12 регионални програми за включване в заетост и обучение на 1 235 безработни лица

С това решение във Видинския регион стартира кампанията за осигуряване на временни работни места през 2015 г. по Националния план за действие по заетостта

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие във Видин одобри 12 регионални програми, по които през 2015 г. да бъдат включени в заетост и обучение 1 235 безработни лица. Това е броят на работните места, за които 11-те видински общини и областната администрация кандидатстват с проектни предложения за финансиране от държавния бюджет на обща стойност 6 349 104 лв.

Предложенията бяха гласувани на днешното заседание на Комисията по заетостта, ръководено от заместник областния управител на Видин Николина Ванчева. „С това решение стартирахме кампанията за осигуряване на временни работни места през 2015 г. по Националния план за действие по заетостта за 2015 г.”, коментира г-жа Ванчева. Тя поясни, че окончателният брой на безработните лица от Видинския регион, които ще бъдат включени в програми за заетост или обучение, ще стане ясен след решение на Министерството на труда и социалната политика.

Предложенията на областната и общинските администрации са насочени основно към две целеви групи – безработни младежи до 29 г. и безработни лица на възраст над 50 г., които да бъдат наети на работа за период от 6 до 12 месеца. В проекта на община Ружинци, където равнището на безработица е най-високо – 58,9 %, са предвидени работни места и за продължително безработни и лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, включително от ромски произход.

В проектите на всички общини преобладават предложенията за осигуряване на заетост в дейности по охрана, почистване и поддържане на обществени сгради, паркове, обекти от социалната и пътната инфраструктура, Община Чупрене, която понесе значителни щети от наводненията през пролетта, кандидатства за наемане на безработни лица и за поддържането на речните корита в застрашените от бедствие населени места.

Освен за охрана и поддържане на имоти – държавна собственост, в предложението си Областна администрация – Видин е предвидила и 6 работни места за охрана на националния археологически обект „Рациария”. Община Димово, на чиято територия се намира античният римски град – паметник на културата, също иска да наеме безработни лица за археологическите разкопки и опазването на ценното историческо наследство.

Областна администрация Видин