Над 400 редки архивни картички и снимки показват Балканските войни през погледа на техните съвременници

На книжния пазар се появи второ издание, представящо част от колекцията на Милен Бъзински

На книжния пазар се появи едно по-раз­лич­но издание, пос­ве­те­но на 100-го­диш­ни­на­та от Бал­кан­ски­те вой­ни. Едно издание, което не си поставя за цел изясняване на исторически тези и оценки, което не отхвърля и не противопоставя идеи. Издание, което няма за задача да отрази подготовката на войната, хода на сраженията и последиците от тях, не разкрива човешки съдби.

Това издание иска да покаже как съвременниците на войните за национално обединение възприемат и оценяват подвига на Българската войска и нейните командири. Как и до най-затънтеното българско село, чрез пощенските картички и снимки от сраженията, достига ехото на войната. Особено ярко е представена почитта и преклонението на българите към падналите в епичните битки герои. 

Бал­кан­ски­те вой­ни са ед­ни от най-ве­ли­ча­ви­те съ­би­тия от ис­то­ри­я­та на бъл­гар­ския на­род. Вой­ни, ко­и­то оставят траен отпечатък в съзнанието на българите с опита за реализиране на националния идеал, наследен от Възраждането – обединението на всички територии, населявани от българи в единна и целокупна държава. Балканските  войни показват как една млада, но с вековна историческа традиция държава, възкръснала след 500 години гнет, успява да постави за решаване величавата идея за българското обединение. Благодарение на духа и ентусиазма на една млада нация, с дълбоки исторически корени, една война ще се превърне в символ на величието и славата на един народ. Но тази война ще влезе в народната памет и с предателството на съседните държави и недалновидната политика на български държавници, загърбили реалността

В книгата авторът Милен Бъзински представя част от колекцията си, посветена на българската история. Колекцията съдържа повече от 30 000 уникални документа – пощенски картички, снимки, картини, донесения и заповеди, писма и телеграми, периодични издания, рекламни материали, автографи.

B.V.6-42.3Това е второ по ред издание, което показва  части от колекцията. През 2011 г. беше издаден сборник с уникални стари пощенски картички от Белоградчик, които предизвикаха интереса не само на колекционерите, но и на всички, които се  интересуват от визуалната история на града.

В новото издание са показани около 400 пощенски картички и снимки от Балканските войни. Изданието започва с архивни илюстрации от обявяването на Независимостта на България (1908 г.) и проследява славните традиции от Сръбско-българската война (1885 г.), подготовката на българската войска и нейните командири в мирно време, условията за живот и почивка в казармите. Особено интересни са картичките, които показват  въоръжението и облеклото на българския войник. Представени са също ученията на пехотните, кавалерийските и артилерийските подразделения. Отделна глава от книгата е посветена на съюзниците в предстоящата война.

Няколко редки пощенски картички отразяват Манифеста за обявяване на войната. В поредицата от картички и снимки виждаме всенародния ентусиазъм при мобилизацията на българската войска и изпращането на войниците за фронта. Следват, без да се претендира за точна хронология на събитията, първите бойни действия при Свиленград, Капитан Андреево, Селиолу, Лозенград. Обсадата на Одрин и сраженията в Родопите и Беломорското крайбрежие също са отразени в книгата. Настъпателните Бунархисарска и Чаталджанска операции, примирието от 1912 г., турските пленници и отдаването на почит на загиналите български войници също са отразени в издадените през този исторически  период пощенски картички. Специално място в книгата е отделено на щурма и превземането на Одринската крепост. Представянето на частта от колекцията в изданието завършва с илюстрации от Междусъюзническата война и завръщането на войските от войните.

Интересен детайл е, че в картичките от периода един и същ сюжет и кадър, е използван от различни издатели на пощенски картички. На места са показани и текстове, писани от войниците и офицерите от фронта.

При подготовката на книгата авторът е ограничил пояснителния текст до минимум, за сметка на максималното визуално представяне. Целта е не да се пише история на Балканските войни, а да се видят войните през погледа на съвременниците им. Текстовата част в изданието представлява предимно оригиналния автентичен текст върху съответните картички и снимки (затова някои  сражения, селища и местности са изписани по различен начин).

Авторът на изданието споделя, че един от мотивите за издаването на сборника, е надпис от паметна плоча в Белоградчик, който започва с думите: “Нека знаят градющите поколения…”

Публикуването на части от колекцията  ще продължи и в други издания с неизвестни фото и тестови документи.

204