В Белоградчик се проведе кампания срещу употребата на алкохол и цигари от подрастващите

Проведената кампания e по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Белоградчик. Тя се реализира със съдействието на ръководството на СОУ “Хр. Ботев” , Читалище „Развитие” и Младежкия дом.

По покана на Росен Младенов – зам.кмет на общината и председател на МКБППМН, Белоградчик бе посетен от Красимира Елисеева – Председател на общинския съвет по превенция на наркотичните вещества във Видин,  Калина Виденова – психолог на комисията и доброволци.

В Младежкия дом на Белоградчик бяха проведени няколко срещи с ученици от прогимназиалния курс на обучение на СОУ “Хр. Ботев”. Те проявиха сериозен интерес по време на представените презентации и интерактивни игри, свързани с обсъжданите теми за алкохола и тютюнопушенето. Благодарение на своето активно участие много от присъстващите получиха награди – химикалки, значки и гривни с тематични послания. Три от децата – Виктория Ролинска и Оксана Симеонова от 8-ми клас и Марин Маринов от 7-ми клас на гимназията в Белоградчик изявиха желание да бъдат доброволци и част от младежкия съвет в областния център.

По думите на Красимира Елисеева тази младежка възраст е изключително подходяща за воденето на разяснителна работа по превенция на зависимостите и употребата на алкохол и цигари. Целта е, това да не са епизодични прояви, а регулярни срещи в рамките на годината с различни възрастови групи под формата на атрактивни мероприятия. Ще бъде оказвана помощ и подкрепа на бъдещите доброволци от Белоградчик, които редовно ще получават материали по определени теми.

Пресслужба община Белоградчик