Инж. Кръстьо Спасов провери изпълнението на ремонта на Природоматематическата гимназия във Видин

Областният управител на Видин продължава да контролира изпълнението на проектите по Публичната инвестиционна програма, които трябва да приключат до края на 2014 г.

Напредва основният ремонт на сградата на Природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I” във Видин. В това се увери областният управител инж. Кръстьо Спасов при посещението си на обекта, финансиран от правителството по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
За основния ремонт (I фаза) на ПМГ „Екзарх Антим I” от държавния бюджет за осигурени 500 000 лева. С тези средства в момента се извършва подмяна на покрива и дограмата, полага се външна 10-сантиметрова топлоизолация и нови тротоарни настилки около сградата. Очаква се основните ремонтни дейности да завършат през септември.
Областният управител на Видин продължава да контролира реализацията на проектите по Публичната инвестиционна програма, които трябва да приключат до края на 2014 г. Инж. Кръстьо Спасов редовно информира Министерството на финансите за текущото изпълнение на програмата в региона.
Към момента от всички 14 общински проекта, четири са приключени, седем са с над 80% изпълнение, по два се работи от началото на август, а по проекта за основен ремонт на надлеза на ж.п. линията по бул. „Панония” във Видин тези дни предстои да бъде сключен договор с новоизбран изпълнител. За ключовия обект от инфраструктурата на областния град са осигурени 2,7 млн. лв. от държавния бюджет.
Успешно са финализирани проектите по Публичната инвестиционна програма в общините Брегово, Кула и Белоградчик. В града под скалите е монтирано пречиствателното съоръжение за питейни води на стойност 249 800 лв. На територията на община Брегово е завършена реконструкцията на част от водопроводната мрежа на с. Делейна (240 0000 лв.) и рехабилитацията на 2 км общински път Тияновци-Делейна (348 700) лв.). Над 250 000 лв. са изразходвани за основния ремонт и модернизацията на панаира в гр Кула, който от 19 август посреща гости за празника на общината.
В напреднал етап са строително-монтажните работи на обекти в общините Бойница, Макреш, Ново село и Чупрене. Приключила е реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в с. Бойница (1 000 000 лв.) и в с. Раковица (500 000 лв.). Предстои да се възстанови уличната асфалтова настилка на двата обекта. До 20 дни ще приключи ремонтът на сградата на читалището в с. Ново село, който е на стойност 462 086 лв.
Пред завършване са четирите обекта на община Чупрене на обща стойност 709 433 лв. С тези средства се извършва реконструкция на водопроводи в селата Върбово, Търговище и Протопопинци, и преустройство на общинска сграда за център за настаняване от семеен тип в с. Върбово.
В началото на август в община Ружинци започна реконструкцията на пътя за с. Гюргич, за която са осигурени 1 млн. лв. от републиканския бюджет.
„Анализът на дейностите по проектите показва, че те се реализират успешно в област Видин. Благодарение на правителствената инвестиционна програма общините получиха значителен финансов ресурс за решаване на отлагани с години проблеми и проекти, които не са могли да бъдат подкрепени от други финансови източници”, коментира инж. Кръстьо Спасов напредъка в област Видин по програмата за растеж и устойчиво развитие на регионите.