Изпращане възпитаниците на ОДЗ “Иглика”

Мило и трогателно беше тържеството, което се състоя в Младежки дом – Белоградчик, по повод изпращането на възпитаниците на ОДЗ “Иглика”, завършили предучилищната група на „Плодчетата”.

Гости на тържеството бяха кметът на общината Борис Николов, Светла Табакова – директор на НУ „В. Левски”, двете класни ръководителки на бъдещите първокласници – Галя Томова и Любка Тодорова, Илияна Стефанова- Главен експерт “Образование и младежки дейности”, Милена Иванова- Председател на МКБППМН и Георги Богданов. В тържеството участваха още и родители и роднини на випускниците и техни по-малки братчета и сестрички, които много внимателно и с голям интерес следяха техните изяви в културната програма. На своята прощална вечер всички деца бяха дошли с любимите си играчки, които внимателно оставиха на авансцената и се сбогуваха с тях. Спектакълът, който беше поднесен по много оригинален начин, действително беше един достоен завършек на обучението на тези деца, затова и всички присъстващи останаха силно впечатлени от тяхното представяне. Те играха, танцуваха, пяха, рецитираха, рапираха…

С напътствени слова към завършващите се обърна директорът на учебното заведение Петя Попова, която сподели, че това е един действително много добре подготвен випуск, усвоил много знания и имащ своите таланти. За постигнатите добри резултати в работата, тя благодари на госпожите Марушка Пенкова и Нина Боянова, стояли неотлъчно до децата четири години, а също и на родителите – за тяхната отзивчивост и проявеното изключително сериозно отношение в съвместната работа по обучението и възпитанието на децата.

Учителите на випускниците, някой от които с прически и тоалети, както подобава на абитуриенти, пожелаха на своите възпитаници да бъдат умни, добри, трудолюбиви, самостоятелни и с късмет в живота. Споделиха още, че е трудна раздялата с децата. Те са пораснали пред очите им, обградени с много внимание, търпение и такт. Затова и сега са един сплотен и задружен колектив, а някой от тях са били заедно още една или две години в детската ясла. Те са просто един прекрасен випуск.

Кметът Борис Николов връчи на децата първите удостоверение в живота им за завършена предучилищна група и заедно с това им подари комплект от най-необходимите учебни пособия за един първолак.

Докато продължаваше цялото тържество в много от очите на децата и на техните близки се виждаха сълзи на радост и умиление, и удовлетворение от постиженията на малките възпитаници.

Накрая, децата си направиха снимки заедно с двете щастливи госпожи, извели на хоризонта на живота един достоен випуск.

Пресслужба Община Белоградчик