Изложба “Славната Бдинска дивизия” за празника на Държавен архив – Видин

Изложба “Славната Бдинска дивизия” за празника на Държавен архив – Видин

Дарения от историка Румен Манов за ДА – Видин | снимка: Дирекция “Регионален ДА – Монтана”

Ден на отворените врати за всички дирекции на Държавния архив е обявен днес по повод празника на институцията, съобщиха от представителството във Видин. Денят на държавните архиви отбелязва създаването на институцията на 10 октомври 1951 г.

В крайдунавския град Денят на отворените врати започва от 9 до 10.30 и от 12 до 16 ч. Поканени са всички, които желаят да разгледат съхранените документи, снимки, да се запознаят с работата на служителите и да видят как се опазват ценни артефакти. От ДА – Видин обещават да покажат документи от края на XIX и началото на XX век и технически средства за създаването им, използвани в този период. За най-любопитните ще се демонстрира реставрация и ще бъдат презентирани тематичните сайтове на Държавна агенция „Архиви“.

От 11 във фоайето на втория етаж във Видинските архиви ще бъде открита изложбата „Славната Бдинска дивизия. Свещени и паметни места по пътя на бдинци през Първата световна война 1915-1918“. Фотоизложбата е подготвена заедно с Държавен архив – Враца и е финансирана от националния комитет за честванията на 100-годишнината от войната. Днес ще бъде обявена и наградата „Читател на годината“ и ще бъдат наградени дарители на документи.
Какво разказват от Държавния архив за историята си:

„Държавната архивна институция в България е създадена с Указ № 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. В него са определени основните принципи за централизирано държавно организиране на архивното дело – обхватът на Държавния архивен фонд, системата и организацията на държавните и учрежденските архиви, взаимоотношенията между тях, редът за работа с документите, сроковете за тяхното съхранение.

Държавна агенция “Архиви” и архивите в нейната структура посвещават на 65-годишнината разнообразни изяви. На 7 октомври в София ще се проведе национална конференция “Българските архиви – памет за бъдещето”, на която ще се обсъдят постиженията и проблемите в дейността на архивите от създаването им до днес. Празничният 10 октомври е Ден на отворените врати за архивите в цялата страна. В Държавна агенция “Архиви” ще се представи обновеният институционален и новият тематичен сайт с произведения на изобразителното изкуство, съхранявани в архивите. В рамките на честванията ще бъде обявена и най-новата инициатива на Агенция “Архиви” – “Читател на годината”.

За повече информация:
Отдел “Държавен архив” – Видин
Видин 3700, ул. “Княз Борис І” №27
тел. 094/600 283

bdinska