Home Култура и развлечения Занаятчийска изложба в Археологически комплекс „Калето“ – Мездра