Home Еврофинансиране Занаятчии от селски райони могат да получат безвъзмездно пари