Home История Жените от Бърдарски геран и Козлодуй вдигат първите бунтове срещу ТКЗС