Железницата търси проектанти за линията от Видин до Медковец

Снимка: Мария Съботинова

Източник: вестник “Капитал
Автор: Кристина Климентиевна

Национална компания “Железопътна инфраструктура”(НКЖИ) започва изпълнението на проекта за строителството на железопътния участък Видин – Медковец, който е част от най-скъпата бъдеща жп линия на територията на страната от Видин до София. Компанията обяви една от най-големите поръчки в проектирането – за избор на изпълнители за разработка на технически проект, Подробен устройствен план (ПУП), План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) за жп участъка Видин – Медковец, заедно с идеен проект за железопътните участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник. По план се очаква до 2020 г. 74-километровата линия от Видин до Медковец да бъде изградена, а самото проектиране ще продължи една година и три месеца.

По предварителни оценки само стойността на проектите и плановете ще надхвърли 10 млн. лв., а на целият участък до София – 2.5 млрд. лв., като за финансирането НКЖИ отново разчита на европейската оперативна програма “Транспорт”.

До 7 юли ще станат ясни потенциалните кандидати за проектирането, когато изтича и срокът за оферти. Финансовите изисквания към фирмите са високи и най-вероятно до крайният срок за участие ще бъдат сформирани обединения. Изборът на изпълнител ще бъде според икономически най-изгодната оферта, базирана на комбинация от финансови (40%) и технически показатели (60%).

От европейски средства

Подготовката на техническите и идейни проекти, както и устройствените планове са с прогнозна стойност от 10.3 млн. лв. без ДДС. Средствата са осигурени от неангажиран ресурс за пътната инфраструктура на оперативна програма “Транспорт”, които бяха пренасочени към друга ос на програмата, по която се подготвят и финансират жп проекти. Целта на рокадата миналата година беше подготовката на железопътни проекти, които да бъдат изпълнявани през новия програмен период до 2020 г.

Сумата от 2.5 млрд. за същинското изграждане на цялата линията до София също се очаква да дойдат от програма “Транспорт”. Високата стойност на трасето се дължи на тежкия терен – около 30 тунела и 150 съоръжения и амбицията влаковете да развиват скорост от 160 км/ч. Индикативната стойност на линията, която трябва да стигне до Медковец през 2020 г., все още не е ясна, тъй като това ще зависи най-вече от проектирането.

ЖП състезание

Интересът на проектантските компании към поръчката най-вероятно ще бъде висок заради индикативната стойност на разработката. Въпреки че поръчката е разделена на две обособени позиции, всеки участник има право да подаде оферта за една или и за двете части на търга. Според условията изискваният минимален оборот сходен с предмета на поръчката за последните три години за разработката на идейния проект е 1.2 млн. лв. без ДДС, а за техническия проект и плановете на линията до Медковец – 11.2 млн. лв. Освен това кандидатите ще трябва да представят и големи банкови гаранции и опит в подобно по мащаб проектиране, тъй като се изискват минимум два изпълнени договора, сходни с търга. Повечето български компании трудно има къде да натрупат този опит и е възможно търгът да привлече много чужди фирми.