Home Изложба на художника Николай Пенков от Монтана във Власотнице, Сърбия | снимка: общ. Монтана