ЕС ще помага на Дунавския регион с пари за иновации, култура и опазване на околната среда

ЕС ще помага на Дунавския регион с пари за иновации, култура и опазване на околната среда

Опазване на околната среда, културните паметници, подобряване на връзките между държавите и подкрепа за иновациите – това са основните направления от „Дунавската транснационална програма за коопериране“. Тя беше приета от Европейската комисия (ЕК) на 20 август, с което беше гласуван и бюджетът от 222 млн. евро. Те ще разпределят между всички европейски държави, през които минава река Дунав, включително Украйна и Молдова, но с финансиране от Европейския инструмент за добросъседство (ENI).

Целта на програмата е да подкрепя различни международни проекти – за иновации, опазване на ресурсите, а сред целите са подобряване на връзките между отделните региони и намаление на въглеродните емисии в икономиката. Корина Крецу, еврокомисар по регионалното развитие, коментира, че програмата е направена така, че осигури успешно прилагане на Европейската стратегия за Дунавския регион. Крецу отбеляза, че подкрепата трябва да помогне на държавите да развиват проекти, с които регионите край реката да бъдат привлекателни места за живот, учене, работа, туризъм и инвестици.

Държавите, включени в програмата, са Германия, Австрия, Словакия, Словения, Унгария, Румъния, Чехия, Хърватия, България, заедно с пет страни извън ЕС – Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна  и Молдова. Парите са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (202 млн. евро) и Предприсъединителен инструмент на ЕС (19.8 млн.евро). Финансирането ще е до 85% от стойността на проектите. Очаква се до няколко седмици да се отвори прозорец за идеите за подпомагане, а откриващото събитие ще на 23 и 24 септември в Будапеща. Унгарското Министерство на националната икономика ще управлява програмата.

Като приоритетни за финансиране са определени четири области: иновации и социална отговорност, трансфер на знания; опазване и управление на природните и културни ресурси; развитие на транспортната система и енергийната ефективност; по-добро управление и подпомагане на пазара на труда, образованието, демографските предизвикателства. Главната цел на програмата, заедно с тази на Европейския фонд за регионално развитие, е засилване на иконимиките и намаляване на разликите между отделните региони. Общо фондът е заделил за инвестиции близо 200 млрд. евро за периода 2014-2020 г. Инструментът за предприсъединителна помощ, по който се финансират кандидат-членки на ЕС, е с бюджет от 11.7 млрд. евро за същия период.

На 29 и 30 октомври ще се проведе и 4-тият Годишен форум по Стратегията за Дунавския регион. Мястото ще е Търговският панаир в германския гр. Улм, чиято община е съорганизатор заедно с район Баден-Вюртемберг и ЕК. Сред главните теми, които ще се обсъждат, са  иновации, професионално и дуално обучение, предприемачество, устойчив растеж.

Още за стратегиите и програмите за развитие на Дунавските региони може да прочетете тук:

„Гранични райони на България и Сърбия ще получават пари по европейска програма“

http://www.danube-region.eu/