Home Еврофинансиране Европейски пари ще подкрепят проекти за градско развитие и нови предприемачи