Доброволците от Белоградчик на гости на Митница-Видин

По инициатива на Митница-Видин, бе организирано интересно обучително мероприятие за доброволците от Младежкия общински съвет по наркотични вещества-Видин. Служители на различни институции са членове на Общинския съвет по наркотични вещества. Една от тях е Териториалното митническо управление.

Целта на инициативата е да се запознаят любознателните младежи с естеството на работа на митничарите. Начините, способите и апаратурата, с които работят и залавят бежанци, предотвратяват опитите за нелегален внос и износ на наркотици и цигарени изделия.

Участие в мероприятието взеха и три деца от Община Белоградчик – Вики, Марин и Милко, придружени от обществените възпитатели Мирослава Николова и Ивайло Кирилов. Вики и Марин са доброволци, а Милко е дете с противообществена проява, поставено под възпитателен надзор на обществен възпитател.

Най-голямо вълнение за децата предизвикаха двете кучета, обучени да откриват цигари и наркотици. Като истински професионалисти, те безпогрешно се справиха с предизвикателства, отправени им от малките участници в демонстрацията.

Пресслужба Община Белоградчик