Ден на будителите: Колко е важно да си любопитен

Ден на будителите: Колко е важно да си любопитен

Белоградчик през 1928 г. | снимка: архив на проф. Борислав Тошев

Денят на Народните будители е повод да си припомним как са разбирали образоването и обогатяването на знанията извън задължението на училището. Текстът е предоставен от “Белоградчишки ежедневен илюстрован лист” на проф. Борислав Тошев. В оригинал е публикацията на акад. Иван Дуйчев за неформалното образование.

“Акад. Иван Дуйчев (1907-1986) е най-големият български учен в областта на медиевистиката. Статията на Иван Дуйчев, която е показана тук, е написана във времето, когато той е бил учител в с. Мраморен. Тя е публикувана в кн. 1, октомври 1928 г. на сп. „Народна целина“ (ред. Г. Балтаджиев). Това списание е имало следните цели пред себе си: ‚да дава в лека и достъпна форма ценна народна просвета; да буди ума и съвестта у широките народни маси; да ги учи на лични и обществени добродетели – да ги учи на човещина; да вдъхва у тях вяра и любов към мирния културен труд, способен да твори чудеса; да им дава ценни научни познания; да насажда у тях любов към книгата“.

1-november

1-november1

1-november2