42 фирми ще вземат участие в Деня на българо-сръбския бизнес в Белград

Общо 42 фирми и организации от България и Сърбия ще вземат участие в Деня на българо-сръбския бизнес, който ще се проведе утре (12 юни 2014 г). в хотел Best Western M в Белград (Сърбия). Организатор на събитието е Българо-сръбската търговско-промишлена камара.

Целта на събитието е да насърчи бизнес връзките между България и Сърбия, които въпреки географската близост, ниските транспортни разходи, сходството на езиците не са достатъчно развити.

Участващите фирми са от следните сектори:
 Машини, оборудване, материали за енергетиката
 Машиностроене
Тези сектори бяха идентифицирани след обстоен анализ на икономическите взаимоотношения между България и Сърбия. Секторът на зелената енергия в Сърбия е в начален стадий на развитие и подобряването му е една от институционалните цели на страната. От друга страна, машиностроенето в Сърбия и България е традиционно експортно ориентирано и отворено за сътрудничество с чуждестранни фирми. Според Световната банка машиностроенето е един от секторите в българската икономика с най-голям потенциал за проникване на нови пазари.

Деня на българо-сръбския бизнес ще бъде открит официално от г-н Михаило Весович, зам.-председател на Стопанската камара на Сърбия. В откриването ще вземат участие още г-н Красин Димитров, зам.-министър на икономиката и енергетиката на Република България, г-н Зоран Малич от Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия, г-н Георги Табаков, председател на Български икономически форум, г-жа Марина Христева, съ-председател на Българо-сръбската търговско-промишлена камара, г-н Людмил Александров, член на УС на Българска браншова камара-машиностроене.

Очаква се в рамките на събитието да бъдат проведени минимум 50 срещи между български и сръбски компании, които да поставят началото на успешното сътрудничество между двете страни.