Дентална профилкатика на децата в неравностойно положение

В Младежкия дом на Белоградчик бяха извършени дентални профилактични прегледи на децата в неравностойно положение от града.

Гостуват специалисти от Дентален център „Биодент” – гр. Елин Пелин, водени от Управителя д-р Катя Славова. Клиниката има 24 годишна история, с непрекъснато развитие на материалната база, квалификация на персонала и използване на най-новите технологии.

Посещението на екипа в Белоградчик се осъществи със съдействието на Община Белоградчик и по покана на Емилия Йосифова – ръководител на ЦСРИ от Фондация „Подкрепа за реализация” гр. Видин, където Денталиният център има разкрит филиал.

Екипът от лекари по дентална медицина провежда регулярно през годината подобни благотворителни профилактични прегледи, като фокусира вниманието на родителите върху денталното здраве на техните деца. Лекарите обръщат специално внимание на децата в неравностойно положение, при които лечението е по-специфично. При тях успешно се прилага лечение под обща анестезия, което има много предимства.

В Белоградчик бяха прегледани и деца със специфични нужди. Три са насочени за лечение във Видин. На родителите бяха дадени разяснения за състоянието на денталното здраве на децата им, възможностите и начините за лечение.

Пресслужба община Белоградчик