Дарители на местната болница на гости в Белоградчик

В началото на тази година, през месеците февруари и април, многопрофилната болница в Белоградчик получи дарения чрез БТК. И двете бяха от Швейцария – по линия на “Lions klub Kloten” и от Малтийския орден.

Визитата на гостите от Швейцария беше свързана именно с даренията. Те бяха посрещнати от д-р Соня Иванова – Управителя на болницата, Борис Николов – кмет на община Белоградчик, Мирослава Чавдарова – Председател на общинския съвет, и старшата сестра Анелия Борисова.

На срещата г-жа Анита Хамер, с чиято подкрепа са осъществени даренията, и останалите гости разказаха за своята активна дейност. Те споделиха, че с голяма радост и любов са окомплектовали и подготвили необходимите вещи и предмети за болницата в Белоградчик: медицинско оборудване, инвалидни колички и проходилки, легла, матраци, постелно бельо, работни екипи, бюра, маси, столове и др. В разговорите гостите се интересуваха от състоянието на медицинската апаратура и от какво още има нужда. Ръководителят на болницата сподели, че голяма част от апаратурата е морално остаряла, но за съвременна само може да се мечтае, необходима е подмяна на компютърния томограф /скенера/ и биохимичния анализатор в лабораторията.

Управителят, д-р Иванова, благодари за полезната и навременна помощ. Тя сподели, че дарението е разпределено във всичките пет отделения и структури на лечебното заведение като по този начин интериорът е значително променен, а обстановката – по-уютна.

Кметът на общината изрази своето задоволство и благодари на гостите от свое име и от името на белоградчишката общественост за дълбоко хуманното дело. В знак на признателност Борис Николов връчи на гостите Благодарствени грамоти и сувенири за спомен от града.

Гостите имаха възможността да обиколят всички отделения и да се запознаят на място с разпределението на дарената апаратура, предмети и вещи. По времето на своето пребиваване те посетиха и природните и исторически забележителности в района.

Пресслужба Община Белоградчик