Home Новини Встъпителна пресконференция по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Белоградчик“