Увеличихме гостите на Созопол, Белчин и Белоградчик

Източник: вестник “Стандарт”
Автор: Славка Бозукова

Кампанията “Чудесата на България” има своите големи постижения за развитието на културно-историческия туризъм и превръщането му в стратегически държавен приоритет. Като медия ние успяхме да покажем как могат да бъдат рекламирани българските Чудеса. Чудото на България за 2011 г. – мощите на св. Йоан, открити в Созопол, донесоха 7% ръст само за три месеца в морската община и над 20% приходи на общината за 6 месеца.

Чудо номер 1 за 2013 г. – Цари Мали град, три месеца след края на кампанията отчита дневни приходи, които се равняват на най-оптимистичните прогнози на инвеститора за следващите 3 г.

По същия начин и Белоградчишките скали, и Магурата допринесоха община Белоградчик да отчете 20% ръст на туристите след кампанията. В Солницата в Провадия има също 10% ръст на туристите, посетили крепостта “Овеч”.
Последното нещо, което успяхме тази година да направим в “Чудесата на България”, е да изкараме кампанията извън рамките на България. Благодарение на нашите взаимоотношения с Българската ресторантьорска и хотелиерска организация и най-вече на Благой Рагин направихме среща на балканските страни – Македония, Сърбия, Албания, Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина, и успяхме да направим общата идея за общи туристически маршрути за Балканите. По инициатива на Благой Рагин на 21 май в София те идват тук за първата стъпка на правенето на общи маршрути.