Възможности за европейско финансиране ще бъдат представени във Видин

Възможности за европейско финансиране ще бъдат представени във Видин

Форум за възможности пред бизнеса организират Областният информационен център – Видин (ОИЦ) и общината по повод Деня на Европа, съобщават организаторите. По време на събитието в понеделник ще бъдат представени европейските програми за финансиране и различни инструменти в подкрепа на предприемачите от структурните и инвестиционни фондове на ЕС.

Форумът на тема „Европейски възможности за бизнеса“ ще започне от 10 часа в заседателната зала на общинския съвет в сградата на общ. Видин. От ОИЦ ще разкажат и за Програмата за развитие на селските райони. За участие са поканени и представители на банките, депутати от региона, кметове, държавни институции и неправителствения сектор.

Събитието е финалът на кампанията за популяризиране на европейските фондове „Успешни заедно“ в област Видин. Информационните центрове в цяла България организираха събития през последните месеци, на които да представят възможностите за финансиране на проекти през новия програмен период на ЕС.

Денят на Европа – 9 май, се отбелязва в чест на годишнината от подписването на Декларацията на Шуман. С нея френският външен министър Робер Шуман обявява идеята за общ пазар на въглища и стомана между Франция и Западна Германия. С този търговски договор се слага началото на Европейската общност за въглища и стомана, предшественик на ЕС.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
10 ч. – Регистрация на участниците и кафе за „Добре дошли”
10.30 ч. – Откриване на срещата – Мариела Савкова, управител на ОИЦ – Видин
10.35 ч. – Приветствие от кмета на Община Видин инж. Огнян Ценков
10.45 ч. – Приветствия от официални лица
11 ч. – Презентация „Иновационна стратегия за интелигентна специализация” – Министерство на икономиката (очакваме потвърждение)
11.15 ч. – Дискусия
11.30 ч. – Презентация „Възможности за бизнеса от Видин по Програмата за развитие на селските райони” – Кремена Николова, директор на Областна дирекция- Видин към Държавен фонд „Земеделие”, включваща информация за:
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Подмярка 11 „Биологично земеделие – животновъдство, оранжерии, пчеларство”
12 ч. – Дискусия
12.15 ч. – Презентация „Възможности за финансиране на бизнеса от eвропейските структурни фондове и инструменти през 2016 г.” (ОПИК, ОПРЧР и ОП “Инструмент за МСП” и хоризонтални програми на ЕС) и „Опростяване на кохезионната политика на ЕС“ – Мариела Савкова, управител на ОИЦ – Видин
12.30 ч. – Дискусия
12.45 ч. – Кафе-пауза
13 ч. – Дискусионен панел на тема „Възможности за кредитиране на европейски проекти на бизнеса”
14 ч. – Награждаване от кмета на Община Видин инж. Огнян Ценков на три фирми от Област Видин за социално отговорен бизнес, в категориите:
1. Подкрепа от бизнеса за социални каузи (помощ за болни, възрастни хора, сираци, хора от уязвими групи в неравностойно положение);
2. Подкрепа от бизнеса за обществени начинания (залесяване, облагородяване на средата, спортни събития, културни изяви);
3. Социална отговорност на бизнеса към служителите и работниците ( вкл. чрез проектно финансиране със средства от ЕСИФ за подобряване на работната среда и условията на труд, места за хранене, политики към младите майки, социален пакет)
Закриване на срещата и обобщение – Мариела Савкова, управител на ОИЦ – Видин

Място на провеждане: – заседателна зала на Общински съвет – Видин, пл. „Бдинци” № 2 (сградата на Община Видин)