Home История Видин през погледа на пътешественика през 30-те години – I част