Област Видин – с 43 проектни предложения за финансиране по Публичната инвестиционна програма

Приоритетен е проектът на стойност 7,5 млн. лв. за строителство на нов път от с. Салаш до границата със Сърбия.  Включени са и атрактивни идейни разработки в сферата на туризма .

С 43 проекта на обща стойност над 61 млн. лв. ще кандидатства област Видин по поканата за финансиране от Публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, съобщиха от пресслужбата на Областната управа.  Днес областният управител инж. Кръстьо Спасов ще внесе в Министерството на финансите обобщения списък с проектните предложения от Областна администрация – Видин и 11-те общини в региона. Областният управител е натоварен с функциите да координира и подпомага общините в процеса на изготвянето, набирането и номинирането на проекти и програми с регионално и местно значение.

 Проектите на общините от Видинския регион са 41 на брой на обща стойност над 46 млн. лв. Преобладават предложенията за подобряване на пътната и ВиК инфраструктура, за обновяване на социални домове, училища и читалища. Има и атрактивни идейни разработки в сферата на труизма.

В предложенията на община Видин приоритетно е заложен проект “Основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. “Панония” – гр. Видин”, на стойност 2, 7 лв. Според инж. Кръстьо Спасов това е спешен за  реконструкция и укрепване обект от основната пътна артерия в града, за който той се надява, че ще получи одобрение за финансиране.

Областна администрация – Видин кандидатства с два проекта за близо 14,5 млн. лв. Единият от тях е на стойност 7,5 млн. лв. за строителство на нов път от с. Салаш до границата с Република Сърбия. Проектът е с приоритетно значение във връзка с предстоящото изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт на българо – сръбската граница при старопланинския  проход „Кадъ боаз“.

Инж. Кръстьо Спасов е удовлетворен от активното участие на общините с проекти от обществен интерес и в готовност да бъдат реализирани още в настоящата бюджетна година. Те ще се конкурират с общините от цялата страна при разпределението на общия финансов ресурс от 500 млн. лв., заделени от  държавния бюджет в подкрепа на социално-икономическото развитие на регионите. По този начин правителството осигурява  допълнително финансиране за проекти, които не могат да получат средства от европейски и други финансови донори.

Проектите ще се оценяват от Междуведомствен съвет, който ще се ръководи от министъра на финансите Петър Чобанов. Списъкът на проектите и отговорните за тяхното изпълнение институции, както и съответното финансиране, ще се одобряват с постановление на Министерския съвет.

Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ ще се изпълнява при спазване на принципните разпоредби за публичност и прозрачност на разходване на средствата, както и за подбора на проектите и програмите, реализирането на които ще спомогне за устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи.