Бум на инвестициите в Северозападна България

Бум на инвестициите в най – бедния район на Европейския съюз – Северозападна България, отчете Агенцията за инвестиции на кръгла маса по време на Международния технически панаир в Пловдив. Последните пет проекта в България са в този район.

“Друга положителна тенденция е фактът, че напоследък се инвестира във високотехнологични производства  в областта на машиностроенето, електротехниката и химията, а не толкова в строителството,както беше преди. Така се дава възможност за реализация на кадри с високо образование, защото идват иновативни компании с последно поколение технологии.”, обясни Светослав Младенов, изп. директор на Българска дирекция за инвестиции. сектори, които привличат интереса, са също хранително – вкусовата промишленост, логистиката, туризмът и аутсорсингът.

Източник: вестник “Труд”

Автор: Боряна Димитрова