Успешно приключи курс по Брайлова грамотност на служители от Община Белоградчик

Служители от Общинска администрация – Белоградчик успешно приключиха обучителен курс по брайлова грамотност. Курсът е осъществен по проект „Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик”, реализиран по ОП „Административен капацитет”, съобщиха от Община Белоградчик.

Брайловата система дава неограничени възможности на зрително затруднените лица. Писменият израз на информацията е базиран върху основата на оригинално по своята същност шестточие, открито през 1825 г. от Луи Брайл. Проведеното обучение е изключително полезно и единственно по рода си към настоящия момент.

Общинските служители придобиха умения и знания, чрез които биха били полезни на хората със зрителни проблеми, пребиваващи или посещаващи населените места от територията на общината.