Община Белоградчик участва в туристическо изложение в Монтана

В град Монтана се проведе туристическо изложение, организирано в рамките на Проект „Разработване на ефективни модели за културен туризъм в региони Монтана, Видин и Долж.” В него участваха представители на фирми, хотели, туристически агенции и асоциации, неправителствени организации, работещи в сферата на туризма, както и представители на общини. На място бяха осъществени контакти и обмяна на опит с колеги от Видин, Берковица, Вършец и Крайова /Румъния/

На специален щанд Милена Цветанова и Иван Борисов – служители на Туристическия информационен център при община Белоградчик, презентираха възможностите за туризъм в града на скалите и района. Рекламните материали за културно-историческото наследство, музеите и възможносттие за алтеранативен, велотуризъм и винен туризъм, туристическите продукти и услуги представиха актуална информация за местата за настаняване и хранене и паметниците на културата. Информацията е разработена в няколко варианта – имиджова брошура за Белоградчик, включваща туристическите забележителности, места за настаняване и хранене и културен календар; флаери с кратко описание на български и английски език на Природонаучния и Историческия музеи, пещерите Магура и Козарника; брошура за двата нови маршрута – „По пътя на римските императори” и „По пътя на виното”, които от началото на м. април са част от Европейската мрежа на културните маршрути.

Пресслужна община Белоградчик