От Белоградчик до Тирол

Учебно пътуване в южен Тирол

Група от Община Белоградчик осъществи учебно пътуване до южен Тирол, Италия. В него участваха представители на къщи за гости, винарни, историческия музей, работещи в сферата на туризма служители на Община Белоградчик и представител на Министерство на икономиката и енергетиката. Пътуването е финансирано от  Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ GmbH) и организирано от Контактен център „Дестинация Дунав”.

Маршрутът бе  избран по предложение на кмета на община Белоградчик с цел да се почерпи опит от утвърдена вече подобна дестинация. Предварително бяха поставени темите на пътуването – намаляване на сезонността, разнообразяване дейността на музеите и туристическите центрове, обслужването в къщите за гости, както и начини за сътрудничество в туризма. Програмата включваше посещение на Ритен и скалните пирамиди, градините на Траутмансдорф и музея на туризма, винени клъстъри, туристически информационни центрове, фестивала на виното в Мерано, археологическия музей на Южен Тирол. По време на пътуването бяха организирани интересни и интензивни срещи с представители на туристически асоциации, музейни работници, винопроизводители и собственици на къщи за гости. Основните дискусии бяха насочени към възможностите за сдружаване на регионално и   местно  ниво в сферата на туризма на всички заинтересовани  лица – местни производители, места за настаняване и хранене, транспортни фирми. Дискутирани бяха теми като маркетинг на дестинацията и  дейността на държавните, регионални и общински институции  в сферата на туризма.

На заключителната дискусия всички български представители се обединиха около извода, че сдружаването е ключов фактор за разпознаваемост на туристическия пазар, намаляване на сезонността, по-голяма посещаемост, формиране на местен туристически продукт. По време на пътуването групата не пропусна възможността да рекламира България, Белоградчик и района.

Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ GmbH) организира десетдневно обучение в Германия на работещи с сферата на туризма от българските градове по поречието на река Дунав, включително и представител на община Белоградчик. Идеята, която да бъде развита, е търсене на възможност за съвместни действия на областно ниво с цел  утвърждаване на дестинация Дунав на местния и международен туристически пазар.

Източник: Община Белоградчик