Делегация от Белоградчик присъства на празника на община Княжевац

По покана на кмета на община Княжевац Милан Джокич, делегация на побратимения Белоградчик, водена от Мирослава Чавдарова – Председател на общинския съвет, посети сръбския град. Освен от България приятелска делегация присъстваше и от гр. Нови Бечей, Черна гора.

Тържественото честване на празника на община Княжевац бе открито от председателя на общинския съвет Драган Манчич, който приветства с добре дошли всички гости. С кратко слово към участниците се обърна кметът Милан Джокич. Той очерта основните насоки на работа и постигнатите успешни резултати за едногодишния период. Като основен приоритет бе изтъкнат пътната инфраструктура и благоустрояването на населените места. Бяха отбелязани и успехите в областта на туризма, благодарение на изградените съоръжения за зимен туризъм на “Бабин зуб”, покрития плувен басеин, който се захранва с 30 градусова топла минерална вода и се използва целогодишно, както и посредством ускореното развитието на селския туризъм последните години.

Двете побратимени общини, Белоградчик и Княжевац, вече няколко десетилетия успешно си сътрудничат в областта на културата, образованието, турлашките дружества, пожарното дело, горските стопанства, туризма и спорта. Няколко проекта бяха реализирани и по линия на местните власти. В момента се изпълняват проект, свързан с превенция на горските пожари.

Пресслужба община Белоградчик