Общинските служители в Белоградчик повишиха компетентността си

В заседателната зала на община Белоградчик се проведе заключителната пресконференция по проект „Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативната програма “Административен капацитет”. Стойността на проекта е 89 000 лв. Общата цел е свързана с подобряване на предоставяните услуги от служителите на община Белоградчик, а специфичната – pовишаване на професионалните умения на служителите на община Белоградчик за изпълнение на служебните им задължения.

Ръководителя на проекта направи отчет на постигнатите резултати по всяка една от основните дейности и постигнатите резултати: 109 служители от общинската администрация на Белоградчик са получили своите сертификати за по-висок капацитет. Те се обучаваха в продължение на една година в групи за усвояване на нови знания в сферата на своята компетентност – работа с различни софтуерни продукти, чуждоезиково обучение, делова кореспонденция, оказване на услуги на малцинствени групи и хора в неравностойно положение. 37 служители завършиха курс по английски език – първо и второ ниво и бизнес английски, а 13 придобиха компютърна грамотност за работа с програмни продукти и системи.

Обучениеята са проведено в Института по публична администрация в София и в Белоградчик от специализирани по предмети на общинската дейност фирми.

Пресслужба на община Белоградчик