Безплатни правни консултации за социално слаби граждани в Белоградчик

В заседателната зала на община Белоградчик юристи от Адвокатска колегия – Видин даваха безплатни правни консултации на социално слаби граждани. Дейността е по проект „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за “гореща линия за първична правна помощ” и регионални центрове за консултиране“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., програма BG 14 – „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт“. Целта на проекта е да бъде облекчен достъпът до правосъдие на гражданите в неравностойно социално положение.

В страната работи национален телефон за безплатни правни консултации – 0700 18 250, а в Сливен и Видин има и центрове за срещи с юристи.

Гражданите могат да получат безплатен правен съвет от опитни адвокати по гражданскоправни, административни и наказателни въпроси.

На 04.07.2014 г. консултации и безплатна правна помощ ще имат възможност да получат гражданите в с. Рабиша – от 10.00 ч., и в с. Стакевци – от 13.00 часа.

Пресслужба на община Белоградчик