Безопасен интернет през лятната ваканция

По повод на предстоящата лятна ваканция, сред учениците от трети клас в НУ „Васил Левски”, гр. Белоградчик, бе проведена поредната кампания за превенция в изпълнение на Общинската програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2014-1015 г.

Този път мероприятието, водено от секретаря и обществените възпитатели от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, бе на тема „Безопасно сърфиране в интернет”.

Свободното време през лятото и липсата на строг родителски контрол предразполагат децата да прекарват голяма част от времето си в интернет, което е опасно и вредно за тях, дори и от здравословна гледана точка. Интересни и интерактивни способи бяха приложени по време на урока-дискусия, като учениците възприеха няколко правила за безопасно сърфиране и много алтернативни начини за игра на чист въздух сред природата.

Пресслужба община Белоградчик