Асоциация на парковете ще финансира екопроекти в Стара планина

Асоциация на парковете ще финансира екопроекти в Стара планина

Асоциацията на парковете в България (АПБ) започва да приема проектни предложения, помагащи за опазването на биоразнообразието и на защитените територии, съобщиха от организацията. Проектите могат да получат паричен ресурс по две програми – Програма за финансиране на поддържащ биоразнообразието бизнес и Програмата за финансиране на механизми за защитените територии. Първата дава подкрепа за бизнес, с чиято помощ се помага за възстановяване на биологичното разнообразие или устойчивото използване на екосистемите. При тази програма АПБ осигурява 60% от необходимото финансиране на проекта, а кандидатите осигуряват останалите 40%. Изискването е ресурсът, осигурен от тях, да бъде паричен.

Предложеният проект може да бъде за максимум 21 500 швейцарски франка, а ако го надвишават, АПБ осигурява до 12 900 франка подкрепа. За предложенията по програмата за биоразнообразието Асоциацията има общо 86 хил. франка, които да се разпределят по различни проекти.

По другата програма – за защитените територии, се финансират дейности в природните паркове „Врачански Балкан“, „Българка“ и защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ от мрежата НАТУРА 2000. Целта на дейностите трябва да е опазване и възстановяване на биологичното и природно разнообразие, устойчив туризъм, както и образование, свързано с екологията. За всеки проект ще могат да се предоставят до 21 хил. швейцарски франка. Ще има изискване до 20% от печалбата на бенефициента да се инвестира обратно в дейности за опазване на биоразнообразието на района, в който се изпълнява проекта. Това ще става чрез 5-годишен договор за дарение, одобрен от АПБ. Получатели на дарението могат да бъдат дирекции на природни паркове, РИОСВ, общини, неправителствени организации или търговски дружества.

По програмата за защитените територии общият ресурс за разпределяне е 126 хил. франка. Проектите могат да бъдат в общините Белоградчик, Чупрене, Чипровци, Георги Дамяново, Монтана, Берковица, Вършец, Враца, Своге, Годеч, Костинброд, Антон, Пирдоп, Тетевен, Габрово, Априлци, Трявна, Севлиево, Троян, Карлово, Казанлък, Павел баня и Мъглиж.

Крайният срок за подаване на предложения по двете програми е 10 февруари. Допълнителна информация и консултации може да бъде получена на телефони: 0884 073 761, 0887 820 870 и на e-mail: apb@parks.bg .

От АПБ дават предприятието „Синевка“ като пример за успешен бизнес по Програмата за финансиране на поддържащ биоразнообразието бизнес. Проектът на „Синевка“ е предложен през есента на 2013 г., като в идеята му е записано създаването на микропредприятие за преработка на горски плодове и сладка от продукти, събирани устойчиво в Западна Стара планина. „Синевка“ се намира в с. Превала, общ. Чипровци и продава сладка, конфитюри и сокове, всичките произведени на място от местни продукти.

Двете програми, по които сега се набират проекти за финансиране, се изпълняват като част от проект „За Балкана и хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, уточняват от АПБ.