Ангел Малкочев разказва за историята на Белоградчик в последната си книга

Ангел Малкочев разказва за историята на Белоградчик в последната си книга

Илюстрация към книгата на Ангел Малкочев, предоставена от проф. Б. Тошев

Последното печатно издание за Белоградчик е книгата на Ангел Малкочев “Белоградчишко в древността и по-късно”. Публикуваме откъс от нея, предоставен от “Белоградчишки ежедневен илюстрован лист” на проф. Борислав Тошев. Книгата е издадена на 10 май от “Уникарт”.

[/caption]Белоградчик - книга на Ангел Малкочев

Рабишко езеро | илюстрация към книгата на А. Малкочев

Рабишко езеро | илюстрация към книгата на А. Малкочев

Откъс от книгата на А. Малкочев

Корица на книгата Корица на книгата