Обновиха алеята на здравето

Обновиха алеята на здравето

Общинската управа успешно реализира проект „Повишаване на туристическия потенциал на община Белоградчик, чрез обновяване на туристическата инфраструктура и разработване на туристическа маркетингова стратегия” на стойност 203 000 лева, финансиран по програма  “Развитие на селските райони “. Чрез него, алеята на здравето коренно промени своя облик, както на града, добил широка популярност в областта на туризма, благодарение на уникалните природни дадености. По алеята, с дължина един километър, е положена нова асфалтова настилка, монтирани са нови осветителни тела и допълнително ефектно осветление,  поставени са 75 нови пейки за отдих и почивка и 18 кошчета за смет. Изработени са и информационни табла за растителния и животински свят в района. Ремонтирани са двете атрактивни площадки за наблюдение към скалната верига на Белоградчишките скали. От тях се виждат най-характерните скални образувания – ученичката, овчарчето, конникът, мадоната, орелът и други. Тук ежедневно се разхождат представители на различни възрастови групи – деца, младежи, млади семейства с малки деца и пенсионери. Много са и гостите от страната и чужбина, които разглеждат сбирката на отдел „Природа”, съдържаща характерни експонати на флората и фауната от Северозапада.

Източник: “Белградчишко ехо”,месечно издание на вестник “Конкурент” за община Белоградчик